Όγκοι βλεφάρων

Τα καλοήθη ογκίδια των βλεφάρων, όπως για παράδειγμα το χαλάζιο, η κριθή, η σμηγματογόνος κύστη, τα ξανθελάσματα αντιμετωπίζονται με ευκολία είτε με συντηρητική αγωγή είτε με μικρή χειρουργική επέμβαση υπό τοπική αναισθησία εφόσον αυτό ενδείκνυται.

Από τους κακοήθεις όγκους συχνότερος σε συντριπτική πλειοψηφία είναι το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (BCC), ο οποίος είναι και ο συχνότερος καρκίνος του δέρματος. Προκαλείται από χρόνια επαναλαμβανόμενη έκθεση στον ήλιο, αυξάνεται βραδέως, εκτείνεται τοπικά και σπανίως προσβάλει άλλες περιοχές ή όργανα. Εφόσον παραμεληθεί προκαλεί δυσμορφίες που ειδικά στο πρόσωπο και στα βλέφαρα μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα ακόμα και για την όραση. Γι’ αυτό είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του.

Γενικά ογκίδια που επιμένουν ή παρουσιάζουν επιφανειακή εξέλκωση, εικόνα σπίλου και άλλες δυσμορφίες θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να ελέγχονται από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο.