Στόχος του ιατρείου η δημιουργία ουσιαστικής σχέσης εμπιστοσύνης για την κατανοητή παρουσίαση επιλογών και την επίλυση απλών και περίπλοκων προβλημάτων