Πάρεση προσωπικού / λαγόφθαλμος

Τί είναι;

Η πάρεση προσωπικού συνιστά βλάβη στο νεύρο που είναι υπεύθυνο για την κινητικότητα των μυών του προσώπου συμπεριλαμβανομένου και του μυ που είναι υπεύθυνος για τη σύσφιξη των βλεφάρων.

Ποια τα αίτια;

Η πάρεση μπορεί να οφείλεται σε διάφορα αίτια. Η συχνότερη αιτιολογία περιφερικής πάρεσης του προσωπικού νεύρου είναι ιδιοπαθής (παράλυση Bell) και η αποκατάσταση της κινητικότητας είναι από ικανοποιητική ως πλήρης μετά την πάροδο μηνών.

Τί προκαλεί;

Η αδυναμία σύσφιξης των βλεφάρων οδηγεί σε διεύρυνση της βλεφαρικής σχισμής (λαγόφθαλμος) με συνέπεια την ανεπαρκή προστασία της επιφάνειας του οφθαλμού σε ποικίλο βαθμό. Το αποτέλεσμα είναι συμπτώματα περιστασιακής θόλωσης και αισθήματος ξένου σώματος ως πιθανές λοιμώξεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την όραση.

Πώς αντιμετωπίζεται;

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως αιτιολογίας είναι επιτακτική η προστασία της επιφάνειας του οφθαλμού με τη συχνή χρήση λιπαντικών σταγόνων και αλοιφών για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο.

Στις περιπτώσεις που η αποκατάσταση δεν είναι πλήρης, χειρουργικές παρεμβάσεις μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τόσο στο λειτουργικό όσο και στο αισθητικό αποτέλεσμα