Εντρόπιο

Τί είναι;

Το εντρόπιο είναι μια κατάσταση στην οποία το βλέφαρο γυρίζει προς τα μέσα, με αποτέλεσμα οι βλεφαρίδες να τραυματίζουν την επιφάνεια του οφθαλμού και να προκαλούν ερυθρότητα, ερεθισμό, αίσθηση ξένου σώματος και δακρύρροια.

Πώς προκαλείται;

H κύρια αιτία εντρόπιου κάτω βλεφάρου είναι η αυξημένη χαλαρότητα των ιστών λόγω της γήρανσης αλλά μπορεί να προκύψει και ως αποτέλεσμα τραύματος, ουλοποίησης ή προηγούμενης χειρουργικής επέμβασης.

Εντρόπιο άνω βλεφάρου είναι σχετικά σπάνιο και οφείλεται κυρίως σε φλεγμονώδεις και ουλοποιητικές παθήσεις της εσωτερικής επιφάνειας του.

Είναι σοβαρή πάθηση;

Η χρόνια στροφή προς τα μέσα του βλεφάρου μπορεί να οδηγήσει σε έντονη ευερεθιστότητα στο φως και στον αέρα , σε εκδορές της επιφάνειας του οφθαλμού και μολύνσεις που μπορεί να καταλήξουν σε σημαντική απώλεια όρασης.

Πως αντιμετωπίζεται;

Η θεραπεία εξαρτάται από την αιτία και συνήθως αποτελείται από χειρουργική επέμβαση υπό τοπική αναισθησία με σκοπό να επανέλθει το βλεφαρικό χείλος στη σωστή ανατομικά θέση και να απομακρυνθούν οι βλεφαρίδες από την επιφάνεια του οφθαλμού.

Πριν από την επέμβαση ο οφθαλμός μπορεί να προστατευτεί χρησιμοποιώντας κατάλληλη ταινία για να καθηλωθεί το βλέφαρο σε μια “πιο φυσιολογική” θέση και με τη χρήση λιπαντικών σταγόνων και αλοιφών.