Βλεφαρόσπασμος

Τί είναι;

Βλεφαρόσπασμος είναι ο ακούσιος σπασμός των βλεφάρων και μπορεί να περιλαμβάνει και άλλες περιοχές του προσώπου. Η αιτία του πρωτοπαθούς βλεφαρόσπασμου δεν είναι γνωστή.

Ποια είναι η πορεία των συμπτωμάτων;

Τα συμπτώματα συνήθως ξεκινούν ήπια και καταλήγουν με τη πάροδο του χρόνου σε έντονους και συχνούς σπασμούς των βλεφάρων προκαλώντας ακόμη και λειτουργική τύφλωση.

Πως αντιμετωπίζεται;

Η θεραπεία εκλογής του πρωτοπαθούς βλεφαρόσπασμου είναι η περιοδική έγχυση μποτουλινικής τοξίνης (botox) στο μυ που περιβάλλει το βλέφαρο. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατά τον έλεγχο.

Επειδή ο πρωτοπαθής βλεφαρόσπασμος είναι κλινική διάγνωση, πρέπει να διακριθεί από τον δευτεροπαθή βλεφαρόσπασμο που μπορεί να προκύψει λόγω κάποιου συνδρόμου, συστηματικού νοσήματος, ή συγκεκριμένου οφθαλμικού προβλήματος όπως στην περίπτωση του αντανακλαστικού βλεφαρόσπασμου λόγω ερεθισμού του οφθαλμού.