Βλεφαρόπτωση

Τί είναι;

Η βλεφαρόπτωση είναι η ακούσια πτώση του άνω βλεφάρου.  Ο ανελκτύρας μυς του άνω βλεφάρου σηκώνει το βλέφαρο μέσω της σύνδεσης τους με ένα τένοντα που ονομάζεται απονεύρωση.

Πώς προκαλείται;

  • Η συχνότερη αιτία βλεφαρόπτωσης στους ενήλικες είναι η εκτάνυση της απονεύρωσης ή/και η χαλάρωση της σύνδεσης της με το βλέφαρο λόγω γήρανσης.
  • Η χρόνια χρήση φακών επαφής μπορεί να προκαλέσει βλεφαρόπτωση, πιθανώς λόγω εκτάνυσης των ιστών κατά την επαναλαμβανόμενη τοποθέτηση και αφαίρεση τους.
  • Ορισμένες φορές η βλεφαρόπτωση μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα προηγούμενης χειρουργικής επέμβασης ή τραύματος.
  • Πρόβλημα/βλάβη στη νεύρωση του ανελκτύρα μυ μπορεί επίσης να οδηγήσει σε βλεφαρόπτωση.
  • Η συγγενής βλεφαρόπτωση οφείλεται συνήθως σε ελλιπή ανάπτυξη του ανελκτύρα μυ.

Ποιες  είναι οι συνέπειες;

Λόγω της πτώσης του άνω βλεφάρου μπορεί να προκύψει περιορισμός του οπτικού πεδίου, ή ενόχληση και πονοκέφαλος, ιδιαίτερα προς το τέλος της ημέρας. Η εκούσια παρατεταμένη ανάσπαση του φρυδιού και η υιοθέτηση συγκεκριμένης στάσης του κεφαλιού για τη βελτίωση του οπτικού πεδίου μπορεί επίσης να οδηγήσει σε κόπωση και πόνο. Η βλεφαρόπτωση  μπορεί να αφορά το ένα ή και τα δύο βλέφαρα.

Πώς αντιμετωπίζεται;

H ήπια βλεφαρόπτωση ενδέχεται να μη χρειάζεται αντιμετώπιση, πέραν της αισθητικής πλευράς.

Σε πιο έντονη βλεφαρόπτωση το χειρουργείο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαιτέρως ωφέλιμο. Ενδελεχής έλεγχος αναδεικνύει περιπτώσεις που χρίζουν βελτίωσης με συντηρητική αντιμετώπιση και εφόσον ενδείκνυται προχωράμε σε χειρουργική επέμβαση υπό τοπική αναισθησία. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο.