Αισθητική χειρουργική

Η βλεφαροπλαστική, η εφαρμογή botox και κάθε ανάλογη παρέμβαση γίνεται  εξατομικευμένα με στόχο ένα ισορροπημένο αισθητικά αποτέλεσμα που βελτιώνει την εμφάνιση χωρίς να αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η διατήρηση της ευαίσθητης λειτουργικά ανατομίας για την προστασία του οφθαλμού και της όρασης. Είναι σημαντικό λοιπόν οι παρεμβάσεις αυτές  να γίνονται από εξειδικευμένο οφθαλμοπλαστικό.